Sjönöd
.

Hamnar ni i sjönöd

  • Ring 112 eller begär hjälp av Finska Sjöräddningen
  • Alarm nummer +358 20 41003


Telefon nummer att ringa i "sjönöd":


Christer Lyhamn - Tirro - 070-524 21 12 / 070-570 87 13


Johan Pelli - H122 - 070-377 54 00 / 070-283 52 92


Stig Sandin - Hanhinkari - 070-655 51 87 

.