Aktuellt
.

Årsmöte Haparanda Båtklubb.

Tid och plats: Lördagen den 6 april 2019 i HBK klubbstuga på Hanhinkaari.

Deltagare: ca 20 medlemmar närvarade.

 • Ordföranden förklarade mötet öppnat.
 • Dagordningen godkändes.
 • Till mötesordförande Ulf Klockare.
 • Till mötessekreterare valdes Lena Korva
 • Till justerare valdes Anita Lundström och Siv Sandin.
 • Verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes.
 • Kassören redogjorde för ut- och inkomster under 2018. Revisionsberättelse lästes upp och godkändes.
 • Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
 • Nedanstående valdes till styrelsen:

Sittande

Ordförande (t o m årsm. 2020) Ulf Klockare

Sekreterare (t o m årsm. 2020) Lena Korva

Ledamot (t o m årsm. 2020) Markku Savikuja

Omval

Kassör för en tid av två år Anna Savikuja, vald t o m 2021

Ledamot för en tid av ett år Tomas Jakobsson, vald t o m 2021

Två suppleanter för en tid av ett år Simon Sipola, Kim Innala, vald t o m 2020

Två revisorer till en tid av ett år Anders Boremalm och Åke Johansson, vald t o m 2020

 • Val av två ledamöter till valberedning Stig Sandin (sammankallande) och Britt-Marie Taskila.
 • Firmatecknare var för sig för HBK är ordförande Ulf Klockare och kassör Anna Savikuja.
 • Medlemsavgift - kvarstår som tidigare, 300 kr för familj och 200 kr för enskild
 • Övriga frågor
 • Skall vi ha en brygga vid klubbstugan. Den gamla är otymplig och vindkänslig.

Mötet beslutade att sälja den gamla bryggan till Ulf Klockare för 2000 kr. Han ansvarar för att forsla bort den under 2019.

Vi bygger/köper en ny brygga som är ca 6 meter och i en hel sektion vilket blir lättare att hantera än den gamla. M Taskila kollar vad en färdig brygga kostar alt kostnader om vi bygger den. Kim föreslår att vi skall kollar med kommunen om det finns möjlighet till bidrag (en levande skärgård m m) från olika instanser. Anita ansvarar för kontakt med kommun och ev ansökan.

Vare sig vi köper eller bygger bryggan så gör vi det på fastlandet och den bogseras ut på försommaren. K-E Korva och M Taskila sammankallande för det projektet.

 • Mötet beslutade att vi köper en handpump till bastudelen,ca 1600 kr. Fönstret till bastun behöver bytas. M Savikuja kollar med återvinningen om vi hittar något som passar. Dörren köpes ej in i år.
 • Aktiviteter 2019. Beslutades enligt nedan.

Pimpeltävlingen Påskdagen, start 1100-1200. 1-3 pris i barn och vuxenklass.

Lättare förtäring till alla tävlande, 20 kr per tävlande.

Aktivitetsdag Lördag 8 juni, samling kl 1000.

Metartävling 2019-07-20 (kan ändras beroende på väder och vind). Start 1030-1130.

Kräftknytkalas 2019-08-10 kl 1800 i klubbstugan.

Bryggupptagning och 2019-08-24 kl 1000

Surströmmingsfest 2018-08-24, tid enl arrangörerna. Lars och Elisabeth Merefelt, Micke Myllymäki samt Helen Lindgren är ansvariga i år.

 • Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Lena Korva

Justeras

Anita Lundström Siv Sandin                                      

Aktiviteter 2019

Påskdagen. Pimpeltävling,  start 100-1200.

8 juni. Aktivitetsdag, samling kl 1000

20 juli. Metartävling vid storbryggan. Start 1030-1130. Vi bjuder på varmkorv med bröd. Välkomna.

10 augusti. Kräftknytkalas

24 augusti kl 1800 har vi Surströmmingsfest.

50 kr per person. Varmkorv till barnen. Sill till de vuxna som absolut inte vågar äta god surströmmingen. Medtag egen dryck. Lotteri och annat skoj.

Anmälan senast onsdag 21 augusti till Helen Lindgren 070 533 90 80 eller Elisabeth Merefält 070 340 40 19